Activitats d’espais crítics

[espais crítics] organitza activitats (seminaris, conferències, debats) amb una periodicitat mensual.

Amb ocasió de la presentacio dels llibres de la col·lecció “Espacios críticos” hem organitzat sessions públiques amb la presència d’Edward Soja, Doreen Massey, Francesco Indovina, Richard Peet, Franco Farinelli, Horacio Capel, Jean-Pierre Garnier i Neil Brenner. També hem organitzat congressos internacionals com “Gentrificació i capitalisme global. Homenatge a Neil Smith” i diversos seminaris internacionals (sobre la crisi grega amb Dinai Vaiou i Costis Hadjimichalis, sobre la justícia espacial i la ciutat amb Philippe Gervais-Lambony, sobre la teoria urbana crítica amb Neil Brenner i Margit Mayer…)

Periòdicament organitzem seminaris sobre concepets que volem posat a debat (resiliència, assemblatges, justícia espacial…)

També col·laborem amb d’altres grups organitzant activitats conjuntes: jornada internacional sobre Gentrificació verda am el BCNUEJ, jornada sobre prostitució i dret a la ciutat amb l’IIEDG, Seminari sobre la dimensió ètica dels projectes urbans amb LAHAS).

img_20160610_115739_100
p1180244

Properes Activitats

Un recull de les activitats que tenim programades

Activitats Realitzades

Un recull de les activitats que tenim programades