Doreen Massey
Un sentido global del lugar

Abel Albet i Núria Benach
2012

Barcelona: Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 2

ISBN: 978-84-9888-441-8
312 pag.

d_massey

Doreen Massey és una de les geògrafes més influents del nostre temps. La seva obra ha sigut fonamental per la configuració de la Geografia Humana actual i ha impulsat fortament la reflexió sobre l’espai en totes les disciplines socials. Ha exposat amb brillantor la importància de conceptualitzar adequadament l’espai i el lloc per a poder entendre, interpretar i transformar el món. Els seus diversos interessos relacionats amb la teoria de l’espai i del lloc inclouen: la visió crítica de la globalització, el desenvolupament regional desigual, la rellevància d’allò local, i el compromís polític de l’anàlisi geogràfic. Massey franqueja amb facilitat les fronteres disciplinars, participa habitualment en els debats polítics del Regne Unit i contribueix decisivament a l’extensió de diverses formes d’activisme polític i social.

Aquest llibre és un assaig crític sobre l’autora i la seva obra que inclou a més una selecció de textos fonamentals i un article inèdit.

abelalbet_2

Abel Albet és professor de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Interessat en el pensament espacial crític, els estudis urbans i les noves geografies culturals.

Núria Benach és professora de geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socio-espacial de la diversitat.

nuriabenach

Activitats relacionades

06/07/2012

“Espacio, lugar y política en el momento actual”: Conferència de Doreen Massey a Traficantes de Sueños i presentació del vol. 2 de Espacios críticos

26/06/2012

“Espai, lloc i política en el moment actual”: Conferència de Doreen Massey al CCCB i presentació del vol. 2 de Espacios críticos