Richard Peet
Geografía contra el neoliberalismo

Núria Benach
2012

Barcelona: Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 3

ISBN: 978-84-9888-457-9
320 pag.

r_peet

Richard Peet, professor a la Facultat de Geografia de la Clark University (Worcester, MA, USA), ha exercit un paper molt destacat en el pensament geogràfic internacional, tant des del punt de vista estrictament intel·lectual com pel seu compromís obert i activisme polític contra la injustícia i la desigualtat. Per Peet, ferm defensor de la teoria marxista, el coneixement geogràfic ha d’utilitzar-se per promoure el canvi social, tal com mostra la seva copiosa producció científica dedicada a temes com la geografia de la pobresa, les teories sobre el desenvolupament, o el paper de la ideologia i el poder en les estratègies de les organitzacions econòmiques internacionals. A més, Peet s’ha interessat per la teoria social i el pensament geogràfic, denunciant la càrrega ideològica i les nefastes conseqüències socials de les idees científiques aparentment inqüestionables. La vinculació entre treball acadèmic i activisme polític l’ha portat també a dedicar el seu esforç a l’edició de revistes de caràcter explícitament radical (AntipodeHuman Geography) que constitueixen un referent central del pensament espacial crític. 

Aquest llibre és un assaig sobre l’autor i la seva obra que inclou a més a més una selecció de textos fonamentals i un article inèdit.

Núria Benach és professora de geografia a la Universitat de Barcelona. S’interessa per les noves tendències del pensament geogràfic, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socio-espacial de la diversitat.

nuriabenach

Activitats relacionades

09/10/2012

“Neoliberalisme, capitalisme financer i crisi”: Conferència de Richard Peet al CCCB i presentació del vol. 3 de Espacios críticos

10/10/2012

Conferència de Richard Peet a la Societat Catalana de Geografia