Neil Smith
Gentrificación urbana y desarrollo desigual

Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel
2015

Barcelona: Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 6

ISBN: 978-84-9888-670-2
375 pag.

neil_smith

Neil Smith, prematurament desaparegut el 2012, va tenir una enorme influència en la disciplina geogràfica i en els estudis socials en general. Dotat d’una rigorosa i creativa habilitat dialèctica, establi connexions que van permetre comprendre fenòmens i processos aparentment distants: la gentrificació; el desenvolupament geogràfic desigual i el seu paper clau en la supervivència del capitalisme; la producció de coneixement geogràfic i l’imperialisme. I va saber defensar la pertinència de l’ideal revolucionari, indagació que deixà incompleta tot i que plena de suggeriments per a totes les persones interessades en un futur tan incert com esperançador. La seva militància i activisme en molts i diversos fronts és avui encara un referent de compromís i implicació per als científics socials.

 

garciaherrera

Luz Marina García Herrera és catedràtica de geografia a la Universidad de La Laguna. S’interessa per la producció de l’espai urbà i les seves implicacions socials i polítiques, i els espais públics urbans.

Fernando Sabaté Bel és professor de geografia avla Universidad de La Laguna i activista polític. Interessat en la geografia històrico-cultural i en els processos de transformació dels espais rurals vernàculs.

fernando-sabate-bel_163

Ressenyes i documents relacionats

Activitats relacionades

06/07/2012

Col·loqui Internacional: Capitalisme global i processos de regeneració urbana. Homenatge a Neil Smith

2018

Publicat el llibre Gentrification as a Global Strategy. Neil Smith and Beyond (Abel Albet, Núria Benach, eds). London and New York: Routledge