[mk_page_section sidebar=”sidebar-1″]

[mk_fancy_title size=”28″ font_family=”none”]Neil Smith
Gentrificación urbana y desarrollo desigual[/mk_fancy_title]

Luz Marina García Herrera i Fernando Sabaté Bel
2015

Barcelona: Icaria Editorial
Espacios críticos, vol. 6

ISBN: 978-84-9888-670-2
375 pag.

[mk_padding_divider size=”20″][mk_button dimension=”flat” size=”medium” icon=”mk-moon-file-download-2″ icon_anim=”vertical” url=”http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1547″ target=”_blank” align=”none” margin_top=”15″]ÍNDEX + INTRODUCCIÓ[/mk_button][mk_button dimension=”flat” size=”medium” icon=”mk-icon-chain” icon_anim=”vertical” url=”http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1547″ target=”_blank” align=”none” margin_top=”15″]COMPRAR LLIBRE[/mk_button]
neil_smith
[/mk_page_section][mk_page_section layout_structure=”half_left” bg_image=”http://espaiscritics.org/wp-content/uploads/2018/03/neilsmith.jpg” bg_color=”#f2f2f2″ min_height=”300″ padding_top=”50″ padding_bottom=”50″ top_shape_color=”#ffffff” bottom_shape_color=”#ffffff”]

Neil Smith, prematurament desaparegut el 2012, va tenir una enorme influència en la disciplina geogràfica i en els estudis socials en general. Dotat d’una rigorosa i creativa habilitat dialèctica, establi connexions que van permetre comprendre fenòmens i processos aparentment distants: la gentrificació; el desenvolupament geogràfic desigual i el seu paper clau en la supervivència del capitalisme; la producció de coneixement geogràfic i l’imperialisme. I va saber defensar la pertinència de l’ideal revolucionari, indagació que deixà incompleta tot i que plena de suggeriments per a totes les persones interessades en un futur tan incert com esperançador. La seva militància i activisme en molts i diversos fronts és avui encara un referent de compromís i implicació per als científics socials.

 

[/mk_page_section][mk_page_section video_loop=”false” min_height=”300″ top_shape_color=”#ffffff” bottom_shape_color=”#ffffff” sidebar=”sidebar-1″]
[mk_image src=”http://espaiscritics.org/wp-content/uploads/2018/03/garciaherrera.jpg” image_size=”medium”]

Luz Marina García Herrera és catedràtica de geografia a la Universidad de La Laguna. S’interessa per la producció de l’espai urbà i les seves implicacions socials i polítiques, i els espais públics urbans.

Fernando Sabaté Bel és professor de geografia avla Universidad de La Laguna i activista polític. Interessat en la geografia històrico-cultural i en els processos de transformació dels espais rurals vernàculs.

[mk_image src=”http://espaiscritics.org/wp-content/uploads/2018/03/fernando-sabate-bel_163.jpg” image_size=”medium”]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#f2f2f2″ padding_top=”100″ padding_bottom=”80″ sidebar=”sidebar-1″]
[mk_fancy_title size=”24″ font_family=”none” align=”center”]Ressenyes i documents relacionats[/mk_fancy_title]
[mk_title_box size=”16″ stroke=”1″ stroke_color=”#828282″ font_family=”none”]

Ressenya de Sònia Vives i Onofre Rullán a Biblio3W

[/mk_title_box]

[mk_title_box size=”16″ stroke=”1″ stroke_color=”#828282″ font_family=”none”]

Ressenya de Blanca Ramirez  Journal of Latin American Geography (2017)

[/mk_title_box]

[/mk_page_section][mk_page_section sidebar=”sidebar-1″]
[mk_fancy_title size=”24″ font_family=”none” align=”center”]Activitats relacionades[/mk_fancy_title]
[mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]

06/07/2012

[/mk_fancy_title]

[mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]Col·loqui Internacional: Capitalisme global i processos de regeneració urbana. Homenatge a Neil Smith[/mk_fancy_title]
[mk_button dimension=”flat” size=”large” icon=”mk-icon-arrow-circle-right” icon_anim=”vertical” url=”https://www.macba.cat/ca/seminari-neil-smith” margin_bottom=”0″ margin_right=”0″ bg_color=”#ff9f20″ btn_hover_bg=”#ffb454″ btn_hover_txt_color=”#ffffff”]+ INFORMACIÓ[/mk_button]
[mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]

2018

[/mk_fancy_title]

[mk_fancy_title size=”20″ font_family=”none”]Publicat el llibre Gentrification as a Global Strategy. Neil Smith and Beyond (Abel Albet, Núria Benach, eds). London and New York: Routledge[/mk_fancy_title]
[mk_button dimension=”flat” size=”large” icon=”mk-icon-arrow-circle-right” icon_anim=”vertical” url=”http://espaiscritics.org/2012-06-26/” margin_bottom=”0″ margin_right=”0″ bg_color=”#ff9f20″ btn_hover_bg=”#ffb454″ btn_hover_txt_color=”#ffffff”]+ INFORMACIÓ[/mk_button]
[/mk_page_section]