Presentació del volum 11 d’Espacios críticos (Joan Nogué sobre Yi-Fu Tuan)