PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

El grup de recerca Espais Crítics té com a eix vertebrador de la seva activitat el pensament espacial crític. Tota la recerca i l’activitat generada a l’entorn d’aquesta qüestió es realitza des d’una perspectiva marcadament transdisciplinar, ja que tot i que el pensament espacial és central en la disciplina geogràfica, també és objecte de moltes aproximacions des de l’antropologia, la sociologia, el planejament territorial, la història, l’arquitectura, els estudis culturals, etc. Per això, en el seu plantejament el grup és explícitament obert a la col·laboració amb investigadors d’altres disciplines i obert també a l’anàlisi i incorporació al debat d’idees i conceptes produïdes en una diversitat de disciplines socials.

MEMBRES

OBJECTIUS

Espais crítics | Espacios críticos