Archivo de la etiqueta: Abel Albet

Reseña del vol 2. (Doreen Massey) en la Revista de Geografia Norte Grande

José Ignacio Vigil ha reseñado el volumen 2 de Espacios Críticos para la Revista Geografía Norte Grande (ver aquí)

Aritz Tutor reseña el volumen 1 en el Boletín de la AGE

La colección Espacios Críticos, de la Editorial Icaria, es una iniciativa de los profesores Abel Albet y Nuria Benach para dar a conocer la perspectiva espacial que muchos autores introducen para explicar la realidad social desde una óptica crítica. Esta línea editorial nos abre el escenario y la oportunidad de ver más de cerca a las geografías críticas (llenando el vacío dejado por Ariel y Oikos-Tau). En esta ocasión nos proponen un libro monográfico sobre Edward Soja, «La perspectiva posmoderna de un geógrafo radical». (texto completo) 

Presentación del vol. 2 en el CCCB (26.06.2012)

LECTURE// Doreen Massey: “Space, Place and Politics Today” ( VO Es Ca)

Brais Estevez ressenya el vol. 1 sobre Edward Soja als DAG

coberta SojaEls geògrafs crítics i radicals estem
d’enhorabona. Núria Benach i Abel
Albet, professors de Geografia de la
Universitat de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona, respectivament,
han decidit trencar les distàncies que tradicionalment han separat aquests dos
enclavaments de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i engegar, tot aprofitant les
virtuts topològiques de l’espai, un projecte ben ambiciós. (seguir llegint)

seguir...

Presentació de M. D. Garcia Ramon del vol. 1 sobre Edward Soja a la Societat Catalana de Geografia

coberta SojaAquest volum és el primer llibre d’una col·lecció, “Espacios Críticos”, que serà tota una referència per a la geografia del nostre país, tan necessitada de contribucions amb un fort component teòric i alhora crític. Cal assenyalar que aquesta col·lecció pot ser molt útil a totes les disciplines socials interessades en el tema de l’espai. No deixa de ser simptomàtic que els editors hagin escollit per aquest primer llibre Edward Soja, que en els últims trenta anys no ha estat catedràtic en cap departament de geografia, sinó en un departament de planejament urbà, el de la Universitat de Califòrnia a Los Ángeles (universitat que també té un departament de geografia molt important). (seguir llegint…)

seguir...

Resum de Bernat Lladó de la presentació de la col·lecció i del vol. 1 a la Societat Catalana de Geografia, 23 de febrer de 2011

El passat dia 22 de febrer es presentà a la sala Nicolau d’Olwer el llibre Edward W. Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical (Barcelona: Icaria, 2010; 285 p. ISBN 978-84-9888-243-8), escrit per la professoraNúria Benach (Universitat de Barcelona) i el professor Abel Albet (Universitat Autònoma de Barcelona). L’acte de presentació, que reuní un públic notable, serví per remarcar que aquest llibre és el primer d’una col·lecció que, dirigida pels mateixos autors d’aquest primer tom, continuarà més endavant amb nous volums de temàtica similar. Aquest fet, la presentació del llibre i, alhora, de la col·lecció, va ser subratllat pel Dr. Francesc Nadal, President de la Societat Catalana de Geografia i responsable d’obrir l’esdeveniment. (seguir llegint…)

seguir...