Archivo de la etiqueta: Núria Benach

Video de la conferencia de Franco Farinelli en el CCCB, 31.10.2013 (VO It)

Reseña del vol 2. (Doreen Massey) en la Revista de Geografia Norte Grande

José Ignacio Vigil ha reseñado el volumen 2 de Espacios Críticos para la Revista Geografía Norte Grande (ver aquí)

Núria Benach reseña un libro sobre Doreen Massey


David Featherstone and Joe Painter (eds), Spatial Politics: Essays For Doreen

Massey, Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. ISBN: 978-1-4443-3830-0 (paper); ISBN:978-1-4443-3831-7 (cloth); ISBN: 978-1-118-27883-3 (ebook) (ir al artículo, en inglés)

Reseña de Luis Roca Jusmet del vol. 3 de Espacios Críticos

Reseña de “Geografía contra el neoliberalismo”, de Richard Peet=&0=&

Le Monde Diplomatique reseña el vol. 3 de Espacios Críticos (Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo)

Le Monde Diplomatique 214, agosto 2013, p. 30

Aritz Tutor reseña el volumen 1 en el Boletín de la AGE

La colección Espacios Críticos, de la Editorial Icaria, es una iniciativa de los profesores Abel Albet y Nuria Benach para dar a conocer la perspectiva espacial que muchos autores introducen para explicar la realidad social desde una óptica crítica. Esta línea editorial nos abre el escenario y la oportunidad de ver más de cerca a las geografías críticas (llenando el vacío dejado por Ariel y Oikos-Tau). En esta ocasión nos proponen un libro monográfico sobre Edward Soja, «La perspectiva posmoderna de un geógrafo radical». (texto completo) 

El volum 3 sobre Richard Peet ressenyat a la Clark University

New book chronicles professor’s ‘Geography Against Neoliberalism’

The work and life of Clark UniversityGraduate School of Geography Professor Richard Peet is the subject of “Richard Peet: Geography Against Neoliberalism,” a new book released in Spain.

seguir...

Presentación del vol. 2 en el CCCB (26.06.2012)

LECTURE// Doreen Massey: “Space, Place and Politics Today” ( VO Es Ca)

Brais Estevez ressenya el vol. 1 sobre Edward Soja als DAG

coberta SojaEls geògrafs crítics i radicals estem
d’enhorabona. Núria Benach i Abel
Albet, professors de Geografia de la
Universitat de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona, respectivament,
han decidit trencar les distàncies que tradicionalment han separat aquests dos
enclavaments de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i engegar, tot aprofitant les
virtuts topològiques de l’espai, un projecte ben ambiciós. (seguir llegint)

seguir...

Presentació de M. D. Garcia Ramon del vol. 1 sobre Edward Soja a la Societat Catalana de Geografia

coberta SojaAquest volum és el primer llibre d’una col·lecció, “Espacios Críticos”, que serà tota una referència per a la geografia del nostre país, tan necessitada de contribucions amb un fort component teòric i alhora crític. Cal assenyalar que aquesta col·lecció pot ser molt útil a totes les disciplines socials interessades en el tema de l’espai. No deixa de ser simptomàtic que els editors hagin escollit per aquest primer llibre Edward Soja, que en els últims trenta anys no ha estat catedràtic en cap departament de geografia, sinó en un departament de planejament urbà, el de la Universitat de Califòrnia a Los Ángeles (universitat que també té un departament de geografia molt important). (seguir llegint…)

seguir...