Archivo de la etiqueta: Societat Catalana de Geografia

Encara una altra ressenya del volum 4 de Espacios Críticos

Aquest cop ha estat Pau Alegre qui ha fet una ressenya del volum 4 de Espacios Críticos que Oriol Nel·lo ha dedicat a Francesco Indovina.
cobert indovina
Vegeu-la a la pàgina web de la Societat Catalana de Geografia

seguir...

Sobre la conferència de Francesco Indovina a la Societat Catalana de Geografia

Va ser el 15 de novembre de 2012 i l’Elisabet Sau va fer un comentari de la conferència del Professor Indovina en una sala plena de gom a gom. La presentació de l’acte va anar a càrrec d’Oriol Nel·lo, excel·lent coneixedor de l’obra d’Indovina i autor del volum 4 d’Espacios críticos dedicat precisament a la seva obra i trajectòria. ​ Sau Raventós, Elisabet (2012): “De la ciutat difusa a l’arxipèlag metropolità. Ressenya de la conferència de Francesco Indovina a la Societat Catalana de Geografia, SCG (15 de novembre de 2012)”. Obrador Obert. El butlletí digital de la SCG, http://scg.iec.cat/Scg9/Scg90/S99841.htm

seguir...

Franco Farinelli demana el retorn de la Geografia. Núria Font ho comenta a la web de la Societat Catalana de Geografia

Resum de la conferència de Franco Farinelli al CCCB

seguir...

Article de Francesco Indovina a Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Verso una nuova dimensione metropolitana

Francesco Indovina

Istituto Universitario di Architettura di Venezia

La difusió territorial actual del fenomen urbà ha mostrat no només com els avantatges de l’aglomeració poden esdevenir problemes (congestió, augment dels costos de transport, pèrdua de qualitat ambiental) sinó també que aquests avantatges poden ser aconseguits sense aglomeració. La ciutat difusa funciona així com una ciutat concentrada sense les seves característiques morfològiques però amb les mateixes característiques funcionals i socials. En aquest procés, en el qual la ciutat central ha seguit mantenint bona part de les funcions de centre cultural, econòmic i comercial, es detecta també com una part del centres de poder segueixen la pauta de difusió i es relocalitzen en centres mitjans i petits, donant lloc al que l’autor anomena arxipèlags metropolitans. Encara que aquests processos de difusió tenen aparentment un elevat component d’autoorganització, se sosté aquí que si el procés de difusió està guiat i governat pel poder públic, la ciutat difusa està millor organitzada i els efectes negatius queden minimitzats.

seguir...

Article de Richard Peet a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, num 75, 2013.

La radicalització de la Geografia

Richard Peet   A començaments dels anys 1960, la geografia nord-americana estava dominada per les descripcions regionals, els enfocaments neopositivistes i la geografia cultural. L’atmosfera polititzada d’aquella dècada va posar de relleu la inadequació d’aquells enfocaments per abordar els problemes del moment. Aquella insatisfacció amb la geografia existent va comportar, primer una dedicació a nous temes d’estudi (la pobresa, el desenvolupament del Tercer Món), després un canvi radical en els models d’explicació a partir de la incorporació de la teoria marxista. A finals dels anys 1980 i durant els 1990 aquestes aproximacions, que havien arribat a ser les dominants en mans de geògrafs com David Harvey, Jim Blaut o Neil Smith, van ser durament criticades i qüestionades des de posicions post estructuralistes i postmodernes. En els darrers anys, però, la consciència creixent dels efectes del capitalisme financer i les polítiques neoliberals i de la crisi ambiental ha donat lloc de nou al sorgiment d’una nova generació, més diversa, de geògrafs radicals.Paraules clau: geografia radical, teoria marxista, neoliberalisme, crisi ambiental.

Text complet: PDF (en anglès)

Resumen de Núria Font de la conferencia de R. Peet en la Societat Catalana de Geografia, 10 octubre 2012

El dimecres 10 d’octubre va tenir lloc la sessió inaugural del curs 2012-2013 de la Societat Catalana de Geografia, iniciada amb unes encoratjadores paraules per part de Josep Oliveras, president de la Societat. La conferència de la sessió va córrer a càrrec del geògraf Richard Peet amb el títol The radicalization of geography, en la qual va realitzar un interessant recorregut pels orígens i l’evolució de la geografia radical nord-americana en les darreres dècades, des del privilegiat testimoni de qui ho ha viscut en primera persona. La conferència va estar precedida d’una presentació per part de Núria Benach, autora d’un recent llibre dedicat a l’autor, que forma part de la col·lecció “Espacios Críticos” de l’editorial Icaria, que ella mateixa dirigeix conjuntament amb l’ Abel Albet. (llegir més…)

seguir...

Presentació de M. D. Garcia Ramon del vol. 1 sobre Edward Soja a la Societat Catalana de Geografia

coberta SojaAquest volum és el primer llibre d’una col·lecció, “Espacios Críticos”, que serà tota una referència per a la geografia del nostre país, tan necessitada de contribucions amb un fort component teòric i alhora crític. Cal assenyalar que aquesta col·lecció pot ser molt útil a totes les disciplines socials interessades en el tema de l’espai. No deixa de ser simptomàtic que els editors hagin escollit per aquest primer llibre Edward Soja, que en els últims trenta anys no ha estat catedràtic en cap departament de geografia, sinó en un departament de planejament urbà, el de la Universitat de Califòrnia a Los Ángeles (universitat que també té un departament de geografia molt important). (seguir llegint…)

seguir...