PROJECTES

Des de 2011, el grup [espais crítics] ha dedicat una part de la seva activitat a projectes de recerca. Ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat per l’AGAUR des del 2014 i ha obtingut finançament estatal en diversos projectes.

Les seves activitats principals s’organitzen en dos eixos principals:

PENSAMENT ESPACIAL CRÍTIC
MARGES URBANS