Petons a Robadors

Un documental de Fotomovimiento i [espais crítics] El Barri Xino de Barcelona ha estat històricament un espai de lluites de…

Espais crítics del Coronavirus

Aportacions sobre el COVID-19 des d’una perspectiva espacial i crítica. Llibres i pàgines web Sopa de Wuhan La fiebre Pàgina…