Petons a Robadors

Un documental de Fotomovimiento i [espais crítics] El Barri Xino de Barcelona ha estat històricament un espai de lluites de … Más