Andrea Pla

  • Fronteres
  • Mitjans de comunicació
  • Contracartografies

Graduada en Geografia.

Interessada per la textualitat, la visualitat, el tractament de l’espai als mitjans de comunicació.

Vaig analitzar la representació de la frontera exterior europea als mitjans televisius des d’una perspectiva visual amb el treball de fi de grau «Les fronteres externes de la Unió Europea: una anàlisi visual de la crisi de refugiats de 2015»